Εκμεταλλευτείτε την δύναμη της εικόνας. Ιδιαίτερα στις παρουσιάσεις η οπτική επικοινωνία αυξάνει την κατανόηση και συμβάλλει στην καλύτερη αφομίωση των πληροφοριών. Ξεκινώντας από τις σχολικές αίθουσες και καταλήγοντας στις αίθουσες επαγγελματικών σεμιναρίων και συναντήσεων. Σε αυτήν την απαιτητική καθημερινότητα έρχονται να βοηθήσουν οι μαρκαδόροι λευκού πίνακα παρουσίασης (flipchart) και οι μαρκαδόροι διαφανειών της edding.